BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9         1                               1     1                     1       1 1                 1 1             1     00
01 13   1   1               2       1 1     1 1     1                   1                         1     1             1     01
02 11     1           2     1   1                         1   1   2                                   1         1           02
03 19 1       1                               1   1     1 1   2       1               1   1     1   1         1   2 1 1 1   03
04 11         1         1   1                 1           1 1         1 1   1           1               1                   04
05 8                   1         1               1                 1       1                     1               1 1       05
06 10                   1   1   1 1                   1                           1       2                 2               06
07 14         1         1   1 1 1           2   1 1                             1   1             1   1           1         07
08 9 2                 1 1   1                                                                     2             1   1     08
09 7                         1                       1                                 1 1     1               1   1       09
10 13       1           2       1                       1             1       1           1   1   1     1         1       1 10
11 16                 1             1     1     1 1             1     1 1     1             2 1         1   1       1 1     11
12 9                               1           1     1     1   1 1       1                   1               1             12
13 12   1             1       2   1           2 1                   1   1                                   1 1             13
14 10                             1       1     2                               1                 3                 1     1 14
15 16   1   1                                   1 1             1   1                     1   1   1 1       1 2 1 1     1   15
16 8                   1           1                       1                   1           1 1             1 1             16
17 7                           1                                         1     1     1   1     1             1             17
18 11       1     1         1         2                     1             1   1 1 1   1                                     18
19 15           1               1 2     1   1       1   1 3             1               1           1       1               19
20 8             1                                                   2                                       1   1 2     1 20
21 6   1                                             1                     1                   1 1     1                   21
22 9     1 1                 1       1                   1     1             1                 1         1                 22
23 10               1 1                     1           1                 1   1 1             1 2                           23
24 10                   1         1   1                     1                               1       1           1     2 1   24
25 16                       1         2             1   2       1       1 1 1     1       1 1               1   1   1       25
26 11           1 1       1     1                   1   1 1           2             1         1                             26
27 13     1 1     1                           1       1 1   1 1                 1     1 1                       1 1         27
28 9 1       1               1         1         1                     1                         1                     1 1 28
29 14 1         1   1             1       1         3           1                           1       2 1 1                   29
30 10     1               1   1                       1 1     1   1                 1           1       1                   30
31 13                             1   1   2                             1   2 1     1 1 1                                 2 31
32 8                     1                           1   1         3   1                                         1         32
33 10           1                         1   1       1   1                 1   2         1                               1 33
34 7 1       1                           1                       1                       1         1           1           34
35 11               1                         1   1       1             1               1 1   1 1   1         1             35
36 15           1         1           1                             1     1       1       1   1         2     1     1   2 1 36
37 11                   1 1           2       1                                   2             1 1       1   1             37
38 11           1   1 1                             1             1                   2             1   1 1               1 38
39 10     1 1                                           1     1                     1   1     1     1 1           1         39
40 13       1     1 1         1           2       1             1 1 1 1                 1                           1       40
41 9   1           1       1                                                         1 1     1             1             2 41
42 12       1         1 1         1     1                                       1   1         1   1       1     1 1         42
43 11         1       1 1               1                         1 1 1                         1   1     1   1             43
44 10       2 1           1                           1           1         1       1                       1         1     44
45 12 2 1   1   1                   1                     1   1       1                   1 1         1                     45
46 15               1   1       1     1         1 1       1             1       1 1     2           2               1       46
47 16                 1   1   1   1       2     1 2               2       1           1       1             1             1 47
48 12     1     1           1       1                 1             1                 1 1               1 3                 48
49 4     1         1                                                                 1               1                     49
50 11   2         1 1             1     1         2                             1   1                       1               50
51 10   1                   1   1                     1       1               1       2       1                   1         51
52 7     1           1                     1 1                                       1             1                   1   52
53 8 1       1                       1                                 1       1 1                                   1 1   53
54 13   1         1 1               1 1         1 1                 1         1                       1 1     1       1     54
55 12     3 1                 1               1   1     1                         1                       1     1   1       55
56 10                           2 1                     1         1       1   2   1         1                               56
57 9   1         2                   1 1   1                 1                     1                                   1   57
58 10 1           1 1                     1   1 1     1 1                                       1         1                 58
59 11     1       1                     1   1                       1         2           1 1       1             1         59
60 4                     1                                                                     1     1                   1 60
61 9   1       1                       1                         1           1                   1                 1 1   1 61
62 8       1   1                           2                     1                         1           1     1             62
63 7                                               1 1     1               1 1     1                     1                 63
64 11         1 1       1   1                     1 1               1       1               1             1         1       64
65 12   1             1     1           1           1 2           1             1   1                           1     1     65
66 6                   1     1   1             1           1                                                 1             66
67 11     1 1     1           1   1     1     1               1                                         1       1     1     67
68 7             1       1     1                           1                     1       1     1                           68
69 10                           1         1                         1                           1     3         1   1     1 69
70 6       1 1                                                                       1     1                           1 1 70
71 12       1               1                   2                   1 1   1 1     1   1 2                                   71
72 11           1       1 1                 1   1           2   1                   1         1       1                     72
73 11               1 1     1   2         1   1             1       1             2                                         73
74 12   1           1 1             1 1     1   1       1       1         1                       1         1               74
75 13           1       2 1       1 1 1                 1             1                     2                   1 1         75
76 8                     1                 1           1             1         1     1                   1 1               76
77 10   2     2                     1                       1                             1       1                   2     77
78 6             1                                             1           1               1                 1         1   78
79 9 1             1                 1 1           1         1             1   1             1                             79
80 12             1   1     1       1                         1       1             2       1         1   1 1               80
81 10 1       1   1         1           1                     1   1       1     1                                 1         81
82 16     2 1 1               1 1 1     1 1   1                       1 1 1                     1               1       1   82
83 12 1   1           1                     1 1             1               1         1               1 1 1   1             83
84 8 1                   2                         1               1                     1                         1 1     84
85 13 2               1           1 2   1                     1               1     2           1         1                 85
86 15           1 1       3             1                   1 1         1                     1   1           1   1 1 1     86
87 14           1     1       2         1 2     1   1           1   1     1                                             2   87
88 9         1     1       1                 1     1     2               1             1                                   88
89 9               1                       1       1 1         1     1                 1       1         1                 89
90 14 1                                                 1     2 1       1     1   2     1                   1   1   1   1   90
91 7     1     1                   1                     1                             1 1       1                         91
92 12 1       1               1         1             1     1     1         1 1             1           1                 1 92
93 8                           1                                 1       1     1             1       1         1       1   93
94 8                                       1           1   1   1       1 1                                       1   1     94
95 8           1   1         1           1                     1     1           1                   1                     95
96 12   1     1 1   1           1                   1                   1 1 1                               2   1           96
97 15                               1       2   1 2         1   2             1             1           1       1       1 1 97
98 14   1 1       1   1             1   1             1       1 1           2       1                 1                 1   98
99 8                               2                     2             1                         1 1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty